Menu Menu

Lederen og mennesket bag

Som leder er det godt at have Selvindsigt. At man kender sine styrker og svagheder og søger løbende feedback på sin adfærd. Ligeledes forventes det at man bruger indsigten til at udvikle sit lederskab.

Det er også vigtigt at turde være sig selv. På den måde er der overensstemmelse mellem hvad du siger og gør.
Det kræver at man giver noget af sig selv. Fordi vi skaber tillid gennem nærvær, åbenhed og ærlighed

Og alt dette kan lyde så let. Så enkelt.

Det er det bare ikke altid, når ting går stærkt.
Når man skal svare og beslutte ud fra alt for lidt baggrundsviden. Derfor er det så vigtigt at du hele tiden har dig selv med. At du ikke siger ja den ene dag, og nej den næste, fordi du ikke helt ved hvad du egentlig mener. Jeg hjælper dig med at finde ud af hvem du er. Og hvilke værdier, du vil værne om.
Fordi de både kendetegner dig som menneske og som leder.

Kan man være en god leder – uden også at være et godt menneske. Og hvad vil det sige?